top of page
epu.png
krs2.jpg
1233.webp

W celu usprawnienia egzekucji komorniczej
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Sieradzu
Paulina Waliszek-Frątczak
korzysta
z elektronicznego dostępu
do następujących systemów: 

  • CBDKW (CENTRALNA BAZA DANYCH KSIĄG WIECZYSTYCH) - możliwość skierowania elektronicznego zapytanie do Ogólnopolskiej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych w celu ustalenia czy dłużnik figuruje jako właściciel nieruchomości na terytorium RP – płatne 20,00 zł;

  • CEIDG – możliwość ustalenia czy dłużnik figuruje w spisie przedsiębiorców będących osobami fizycznym prowadzonym w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - BEZPŁATNIE;

  • CEPIK - możliwość skierowania elektronicznego zapytania do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów celem ustalenia czy dłużnik figuruje jako właściciel  pojazdów mechanicznych – BEZPŁATNIE;

  • Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych - możliwość uzyskania informacji, zaświadczenia czy odpisu z rejestru w celu ustalenia czy na ruchomościach dłużnika został ustanowiony zastaw - płatne;

  • ePuap (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) - możliwość elektronicznej komunikacji m.in z Urzędami Skarbowymi, KRUS, urzędami miasta, urzędami gminy i innymi instytucjami;

  • OGNIVO - możliwość dokonania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapytania do banków w tym Banków Spółdzielczych w celu ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe (banki ogólnopolskie) – płatne 0,31 zł brutto za zapytanie do jednego banku;

  • ZUS – PUE - możliwość skierowania elektronicznego zapytanie do ZUS w celu ustalenia aktualnego miejsca zatrudnienia dłużnika, płatnika składek, ewentualnie ustalenia czy dłużnik świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej itd. – płatne 36,55 zł.

geoportal.png
CEIDG.jpg
cep.jpg
elektroniczne-ksiegi-wieczyste nowe.jpg
epuap2.jpg
ognivo-1.png
zus-pue.jpg

Ponadto Komornik korzysta z:

  • geoportalu,

  • KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

RODO - Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Paulinę Waliszek-Frątczak

RODO

Formularze i wnioski do pobrania:

wniosek o wszczęcie egzekucji

wniosek - alimenty pełnoletni

wniosek - alimenty małoletni

wniosek - zabezpieczenie

wniosek - eksmisja

wniosek - spis inwentarza

wniosek - doręczenie

bottom of page